Get Adobe Flash player
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูป
ทรงถ้วยแชมเปญ บ้านห้วยการใหม่ หมู่ที่ 13

 

 

 

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
 
 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลไม้ยา

เรื่อง แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

รายละเอียดเอกสาร