ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebook



ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
16
เดือนนี้
312
เดือนที่แล้ว
527
ปีนี้
53,733
ปีที่แล้ว
27,038
ทั้งหมด
115,586
ไอพี ของคุณ
18.207.255.49







-:- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม กิจกรรมเดิน วิ่ง สามารถลงทะเบียนออนไลน์ 
-:- ขอเชิญเที่ยวงาน ดอกบัวตองบานที่ไม้ยา ณ บ้านห้วยก้าง ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 
-:- ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ smart โชวห่วย 
-:- ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลไม้ยาทุกท่านร่วมกันคัดแยกขยะในสำนักงาน 
-:- ประชาสัมพันธ์สิทธิของคนพิการ 
-:- มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
-:- ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
-:- สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
-:- โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ 
-:- Application พิชิตลูกน้ำยุงลาย 




งานดอกบัวตองประจำปี 2562
งานดอกบัวตองประจำปี 2562(1)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ"
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
งานพัฒนาชุมชน
เราทำความ ดี ด้วยใจ หน่วยงานพระราชทาน และ ประชาชนจิตอาสา




ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 16 
-:- โครงการก่อสร้างขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 1 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านไม้ยา หมู่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง บ้านไม้ยากลาง หมู่ 15 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสะอาด หมู่ 4 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6 
-:- โครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ 9 
-:- โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดยติดฝ้าเพดาน 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ 14 






สถานที่ท่องเที่ยวตำบลไม้ยา








ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากใบยางพารา
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย






ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ