ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
39
เดือนที่แล้ว
1,517
ปีนี้
5,860
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
121,858
ไอพี ของคุณ
18.232.38.214-:- ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลไม้ยา 
-:- กำหนดการจัดเก็บค่าบริการขนขยะมูลฝอย นอกสถานที่ ประจำปี 2563 
-:- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำ 
-:- การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไม้ยา 
-:- กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 
-:- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม กิจกรรมเดิน วิ่ง สามารถลงทะเบียนออนไลน์ 
-:- ขอเชิญเที่ยวงาน ดอกบัวตองบานที่ไม้ยา ณ บ้านห้วยก้าง ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 
-:- ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ smart โชวห่วย 
-:- ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลตำบลไม้ยาทุกท่านร่วมกันคัดแยกขยะในสำนักงาน 
กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
สร้างฝายชะลอน้ำ ห้วยน้ำไม้ยา
ข่วงวัฒธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน อำเภอพญาเม็งราย ประจำปี 2563
กิจกรรมวิ่งรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2563
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใ
งานดอกบัวตองประจำปี 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงสำเร็จรูปทรงถ้วยแชมเปญ บ้านไม้ยาสันโค้ง  
-:- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 โครงการ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา หลังเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- คืนประกันสัญญา 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการขุดลอกขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำไม้ยา หมู่ 16 
-:- โครงการก่อสร้างขุดวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเดื่อ หมู่ 1 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ้านไม้ยา หมู่ 2 
-:- โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพัง บ้านไม้ยากลาง หมู่ 15 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันสะอาด หมู่ 4 
-:- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างรัฐ หมู่ 6 
-:- โครงการขุดวางท่อจ่ายน้ำประปา บ้านไม้ยาคูเวียง หมู่ 9 
-:- โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ โดยติดฝ้าเพดาน 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยก้างปูล้าน หมู่ 14 


ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากใบยางพารา
ผลิตภัณฑ์ตะกร้าหวาย


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงรายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ